Opvolggesprek

Na het intakegesprek is er de mogelijkheid voor verdere opvolging. Tijdens deze gesprekken wordt getracht inzicht te krijgen in het probleem en de daarmee samenhangende gedachten- en gedragspatronen. Verder gaan we samen op zoek naar hoe er verandering bekomen kan worden.

 

Bij aanvang van de begeleiding vinden de gesprekken meestal wekelijks tot tweewekelijks plaats, tenzij anders wordt afgesproken. Dit is echter afhankelijk van de aard van de problematiek. Nadien kan de frequentie van de sessies in onderling overleg aangepast worden.