Afspraken

Bij het starten van een begeleidingstraject binnen Psychologiepraktijk Volante worden enkele afspraken gemaakt:

 

Nakomen en annuleren van afspraken

Om tot een goede hulpverlening te komen, is het belangrijk dat afspraken op regelmatige tijdstippen doorgaan. De frequentie van de afspraken en de duur van de behandeling zullen met u besproken worden. Sessies vinden overigens steeds plaats op afspraak. Voor verdere informatie omtrent de aanmelding, kan u hier klikken. Opvolggesprekken worden meestal aan het einde van de sessie besproken.

 

Gelieve tijdig te verwittigen indien u verhinderd bent. Wanneer u een afspraak niet kan nakomen zullen de kosten hiervoor niet aangerekend worden, indien u minstens 48 uur op voorhand verwittigt. Op deze manier geeft u ons de kans om op het vrijgekomen uur een andere cliënt in te boeken. Onze contactgegevens kan u hier vinden.

Indien de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, wordt er een kost van €50 in rekening gebracht voor het verlies van de gereserveerde behandeltijd.

 

Betaling

De gesprekken duren 50 minuten, doch kan hier -bijvoorbeeld omwille van de aard van de problematiek of behandeling- in overleg van worden afgeweken. De betaling gebeurt contant of via de bancontact-app aan het einde van het gesprek. Er is geen bancontact aanwezig.

 

Momenteel geven consultaties bij een psycholoog-psychotherapeut geen recht op terugbetaling door het Riziv. In sommige gevallen geldt een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit. Informeer bij uw mutualiteit om te weten of u hiervoor in aanmerking komt.

Daarnaast kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen, gezien er soms een terugbetaling wordt voorzien voor ambulante zorg.

 

Indien uw mutualiteit of hospitalisatieverzekering een (gedeeltelijke) terugbetaling voorziet, mag u het hiertoe bestemde formulier meenemen tijdens de eerste sessie.

 

Overleg met derden

In het kader van een goed behandelproces is het belangrijk om overleg te hebben met andere hulpverleners. Wij zullen u tijdens het eerste consult hiervoor toestemming vragen. Hierbij zullen wij enkel de informatie delen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Dit zal transparant met u gecommuniceerd worden.

 

Telefonische bereikbaarheid

We zijn niet in de mogelijkheid om crisishulpverlening aan te bieden. Bereikbaarheid wordt dan ook in onderling overleg afgesproken.

Indien u zich in een crisissituatie bevindt, kan u contact opnemen met uw eigen huisarts of met de huisarts van wacht. Wachtdienst Noord-Limburg: http://www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be.